Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Inici

l’ESStoig

l’ESStoig neix amb la motivació d’apropar l’Economia Social i Solidària (ESS) i els seus valors al jovent de Barcelona: de joves per a joves.

Economia Social i Solidària

Des de l’ESStoig entenem per Economia Social i Solidària aquella que vetlla pel benestar de les persones i el medi ambient, utilitzant el capital econòmic com a mitjà per aconseguir-ho i no com a fi.

Això què vol dir?

Una economia al servei de la millora de la qualitat de vida de les persones, la comunitat i el seu medi ambient.

Una economia que col·loca en el centre de la seva activitat el bon viure personal i col·lectiu i camina fermament cap a la sostenibilitat de la vida.

On el beneficis econòmics de les empreses repercuteixen a la comunitat i no a accionistes.

On cotitzar a la Seguretat Social i oferir un salari digne siga la norma habitual de les empreses.

Una economia on les empreses faciliten la conciliació familiar i laboral, que siguin flexibles i prenguin cura de la situació personal de les treballadores, assumint que aquestes no són màquines de les quals aprofitar-se’n, sinó persones amb vida més enllà de la feina.

Una economia que dona sentit a la feina que fas.

Una economia que en lloc de fer por, dona esperança.

Formes part d’una empresa d’ESS?

Com a joves que coneixem de prop l’entorn universitari, trobem una greu mancança d’empreses de la ESS en l’oferta de pràctiques de la majoria de graus universitaris i centres educatius. Pensem que seria molt positiu que els joves, mitjançant pràctiques de feina dels seus estudis en entitats d’ESS, entraren en contacte amb aquest món, treballant dignament.

Si formes part d’una cooperativa o entitat de l’ESS i vols fomentar la inserció del jovent dins d’aquest àmbit respon la següent enquesta. Volem conèixer les possibilitats que teniu per acollir estudiants en pràctiques i, si ja ho feu o ho heu fet, amb quines dificultats us heu trobat!

Valors

Democràcia econòmica

 A les empreses i institucions capitalistes, qui pren les decisions veu al jovent com l’últim eslavó, mà d’obra barata pels seus interessos, i ens deixa sense veu ni vot. En canvi, a l’ESStoig i a l’ESS som nosaltres qui decidim quant cobrem i sota quines condicions, així com on es destinen els beneficis.

Inter-cooperació

Cap projecte ni necessitat es pot cobrir sola, i menys en el cas d’aquesta cooperativa de joves. Les aliances amb entitats de l’ESS han sigut claus per arribar fins aquí. És per això, que des del principi, hem identificat la cooperació com un valor fonamental de l’ESStoig.

Equitat

En tant estem en contra de relacions de poder, totes nosaltres volem relacionar-nos d’igual a igual, dignament, tenint en compte els privilegis i opressions de cadascuna.

Transformació social

l’ESStoig naix de la voluntat d’impactar positivament al nostre entorn, Barcelona. En aquest món tan injust, la transformació social és gairebé un imperatiu del qual gaudim duent-lo a terme.

Sense ànim de lucre

El conflicte capital-vida ens rodeja… Nosaltres triem la vida, perque els beneficis només poden ser col·lectius. Si no, es converteixen en explotació.